(Specialistische) Begeleiding

Soms gebeurt het in een persoonlijk leven.

Dat het allemaal zelfstandig niet meer zo goed lukt.

Ondanks dat de wil in voldoende mate aanwezig is.

Lopen de zelf regie, zelf redzaamheid en tijdige hulpvraag spaak.

Weet dan 1 ding zeker en hier is ook op te vertrouwen.

Dat wij van Ego Centralis klaar zullen staan.

(Specialistische) Begeleiding

Wanneer het moeilijk is om te voldoen aan de sociale zelfredzaamheid omdat het psychisch functioneren niet erg goed gaat dan is er behoefte aan begeleiding. Deze (specialistische) begeleiding helpt de hulpvrager door het samen stellen van doelen om uiteindelijk stappen te maken naar verbetering.  Samen met iemand die hier verstand van heeft op weg naar meer zelf regie, beter functioneren en het afscheid nemen van probleem gedrag.

Je bent niet een probleem, je hebt een probleem en dat is een groot verschil.

Samen gaan we kijken hoe er meer grip te krijgen is op de tekortschietende vaardigheden. Het doel is de volgende zelfregelende vermogens te gaan versterken.

   • Dagelijkse bezigheden
   • Besluiten nemen
   • Plannen en uitvoeren van taken
   • Beheerszaken regelen
   • Communicatie
   • Sociale relaties
   • Organisatie van huishouding
   • Persoonlijke (zelf) zorg.

Meestal hebben onze hulpvragers te maken met een aandoening met een chronisch karakter. Er zijn problemen op verschillende levens gebieden. De voorspelbaarheid van de problemen kan goed zijn, matig maar ook zeer slecht. De hulpvraag kan wachten tot een volgend contact moment of er moet maatwerk geboden worden omdat alles erg wispelturig is.

(Specialistiche) begeleiding kijkt ook naar de directe betrokkenen om de hulpvrager heen.

Uit onze jarenlange ervaring is gebleken dat de hulp vraag vaak veel groter is dan de hulpvrager alleen. Wij, kijken tijdens de begeleiding ook goed naar het systeem om de hulpvrager heen. Zo hebben wij gezien dat partners en kinderen kunnen worstelen met vragen en emoties. Familie leden graag wat willen doen maar niet weten hoe. Directe vrienden het idee hebben dat ze tekortschieten. Plus heel belangrijk dat de hulpvrager vaak kampt met schuld of schaamte gevoelens richting hen die de hulpvrager lief zijn.

Doordat wij nauwlettend observeren en analyseren en samen met de hulpvrager alles nauwgezet in kaart brengen is het voor ons mogelijk om de direct betrokkenen ook de juiste aandacht te geven. (Specialistische) Begeleiding zorgt voor handvatten voor iedereen die betrokken is met de lastige situatie waar de hulpvrager in vertoefd. Door het vastleggen van onze observaties is het ook mogelijk te onderzoeken of er nog andere behandeling of begeleiding gewenst  is. Samen met de hulpvrager zullen wij dat ook inschakelen en zorgen voor een warme en uitgebreide overdracht.

Het doel van de (specialistische) begeleiding is stabiliserend en oplossingsgericht voor de hulpvrager. 

Of er nu sprake is van kortstondige heftige crisis momenten of langdurige psychische verontwrichting maakt eigenlijk niet uit.  Door samen met de hulpvrager doelen te stellen werken wij toe naar meer stabiliteit en zelfredzaamheid. Door de hulpvrager bewust te maken van de onderliggende problemen bieden wij een helder inzicht. Omdat wij langdurig aan de slag gaan realiseren wij samen met de hulpvrager gedragsverandering die noodzakelijk is voor het persoonlijke leven en de zelfredzaamheid.

Wanneer de situatie echt heel moeilijk is hebben wij een signalerende functie. Wij maken afspraken met de hulpvrager over hoe te handelen in welke situatie. Hierdoor zal onze interventie passend zijn en voor de hulpvrager voorspelbaar zodat de situatie niet verder escaleert.

Zelfs wanneer er sprake is van ernstig zorgmijdend gedrag willen wij naast de hulpvrager komen te staan. Wij hebben ontdekt dat het vertrouwen in de hulpverlening vaak laag is wanneer er al langdurig een zorgvraag bestaat. Door onze warme benadering en omdat wij niet zomaar wegstappen werken wij aan het herstel van het vertrouwen. 

Wat de hulpvrager heeft is vaak al duidelijk, hoe er mee om te gaan dat gaan we samen onderzoeken.

Wij staan niet snel meer ergens van te kijken en oordelen niet over de situatie die wij aantreffen. Wanneer er sprake is van een kink in de zelf regie vaardigheden dan is de neerwaartse spiraal vaak verwoestend. Waar wij in geïnteresseerd zijn is wie de persoon is achter deze chaos en wat er nodig is om het leven weer stabiel te krijgen en op zoek te gaan naar zingeving.

Wij snappen als geen ander dat dit een proces wordt met kleine stapjes op een parcours met een onduidelijke finisch. Toch weten wij zeker dat wanneer wij de tijd nemen met de hulpvrager,  er mooie resultaten bereikt kunnen worden.  Gaat het dan toch een keertje mis, dan is dat geen ramp want dan gaan we samen de route weer her berekenen. 

Uiteindelijk leiden er meerdere wegen naar Rome en samen met de hulpvrager zoeken wij altijd naar het beste pad. Samen op weg naar meer zelf regie, beter sociaal functioneren, meer begrip uit de omgeving en het reduceren van allerhande omliggende andere problemen.

Alles begint met een kennismaking om te kijken of er een klik en vertrouwen is. Neem contact op via onderstaande contactformulier zodat wij een afspraak kunnen plannen.

 

Lid worden / Registreren op Ego Centralis

Veel van onze content zoals de forums, persoonlijke profielen en spreekkamers worden zichtbaar wanneer u lid wordt.
Er zijn lidmaatschappen voor hulpvragers/betrokkenen en voor hulpverleners/Professionals.

Alles begint bij een gratis lidmaatschap en dit kan naargelang uw wensen uitgebreid worden.

Wil je contact opnemen met Ego Centralis?

Vraag stellen / Opmerking plaatsen

Uiteraard doen wij onze best om binnen 24 uur te reageren.

Wij kunnen ook gebeld worden, Tel: 0302682726

Contactpersoon: